3. Tiszakóród - "Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére"